Do czego służy token FLT?

Token FLT będzie potrzebny do zapłaty za bilet w każdym rodzaju transportu przewozu osób. Czy będziesz korzystać z taxi, pociągu, samolotu, lub autobusu a także innego rodzaju transportu na całym świecie. Będziesz mógł w łatwy sposób wszędzie gdzie jesteś za bilet zapłacić tokenem FLT.

Token FLT może być także inwestycją krótko lub długoterminową.

Flotea Token

To jest projekt Jutra!

Wierzymy, że projekty jutra, trzeba budować już dziś. Dlatego nie wyobrażamy sobie nowoczesnego projektu w branży transportowej bez użycia technologii Blockchain.

Bazując na tej zasadzie opracowaliśmy i zbudowaliśmy Inteligentny Kontrakt i token FLT potrzebny do rozliczana milionów transakcji zawieranych na całym świecie. Dzięki czemu poszerzyliśmy horyzonty każdej firmy transportowej a także nasze na niespotykane dotąd możliwości i globalny zasięg.

Aktualny kurs FLTPytanie

Na całym świecie codziennie kilkaset milionów ludzi przemieszcza się, korzystając z usług transportowych przewozu osób. Są to przewozy autobusowe, przewozy koleją, linie lotnicze, przeprawy promowe, przewozy z adresu na adres, przewozy na lotniska, taxi. Jest wiele platform oferujących znalezienie przejazdu i sprzedaż biletów, ale są one rozproszone i każda działa oddzielnie zbierając grupę pasażerów ze swojego regionu lub linii którą obsługuje. Brakuje natomiast komunikacji pomiędzy tymi platformami aby móc stworzyć przejazd na duże odległości z kilkoma przesiadkami pomiędzy różnymi przewoźnikami oferującymi swoje bilety na różnych niewspółpracujących ze sobą platformach. Drugim problemem są duże prowizje dla przewoźników sprzedających swoje bilety na platformach. Trzeci to system rozliczenia trasy na poszczególne odcinki pomiędzy przewoźników w jednym miejscu.
Flotea jest pierwszą platformą oferującą możliwość zamieszczania pojedynczych ofert przewozu osób jak i zamieszczania całych rozkładów jazdy, wykorzystując technologię blockchain obsługującą oferty przewozu osób we wszystkich możliwych relacjach na całym Świecie. Natychmiastowego przekazywania do sieci każdego zamówienia przejazdu przez pasażera. A co za tym idzie możliwości tworzenia w locie co sekundę zmieniających się łączonych tras na całym świecie i pokazywania zawsze aktualnych ofert na każde zapytanie pasażera. blokowania miejsc w pojeździe i pokazywania tego każdemu pośrednikowi sprzedającemu bilety. Natychmiastowej transakcji sprzedaży biletu i za pomocą smart-kontraktu rozliczania w locie minimalnych prowizji za sprzedany bilet bez udziału Banków.
Obsługa sprzedaży biletów w transporcie międzynarodowym przewozu osób. Sieć smart kontrakt i transakcje na podstawie, których będą budowane trasy i analizowane zagadnienia związane z popytem i podażą w konkretnych obszarach geograficznych w zakresie usług związanych z transportem osobowym. Baza danych POI ma być również udostępniana poprzez API w formie otwartego dostępu, co ma sprawić, że zewnętrzne firmy będą korzystały z punktów zainteresowań opartych o zapytania do sieci. Projekt wchodzi również w zakres Inteligentnych Sieci, które na podstawie analizowanych BigData będą w stanie w narzędziach online podpowiadać przewoźnikom jak zbudować lub zoptymalizować wytworzoną trasę, aby zwiększyć ilość przewiezionych osób jednocześnie zmniejszając ilość niepotrzebnych przejazdów. Uczenie maszynowe czyli samo uczenie się maszyn może analizować zachowania pasażerów i przewoźników oraz korzystając z zebranych danych , za pomocą metod inteligencji obliczeniowej generować optymalne trasy przewoźnika.
Branża transportowa przewozu osób na całym świecie każdym rodzajem transportu służącym do przewozu osób. Przewozy autobusowe, przewozy koleją, linie lotnicze, przeprawy promowe, przewozy z adresu na adres, przewozy na lotniska, taxi. A także każda platforma oferująca pośrednictwo w sprzedaży biletów. Wiele współzależnych od siebie firm zajmujących się przewozem osób na całym Świecie bez wahania wprowadzi narzędzie łączące wszystkich przewoźników i dystrybutorów biletów transportu przewozu osób.
Rozwiązanie „Trylematu technologii blockchain” Vitalika Buterina „Istniejące technologię blockchain potrafią zapewnić co najwyżej dwie z trzech następujących właściwości: bezpieczeństwo, skalowalność i decentralizację”. Bez wszystkich trzech cech nie możemy zbudować gospodarki prawdziwie pozbawionej granic, do której stworzenia zobowiązała się technologia blockchain. Wybrane platformy blockchain nowej generacji zapewniają jedną lub dwie z powyższych właściwości, ale nie potrafią zagwarantować wszystkich trzech cech jednocześnie. Obecnie QAN koncentruje się na bezpieczeństwie i decentralizacji, a kwestią skalowalności zajmie się w kontekście ogólnego shardingu, skupionego wokół łatwości tworzenia, wysokiego stopnia bezpieczeństwa i skalowalności. Oznacza to, że wszystkie inne platformy nowej generacji stanowią konkurencję, ale tak naprawdę żadna z nich nie jest gotowa, aby wejść na rynek.
Stworzenie jednego miejsca do automatycznego zarządzania połączeniami przewozu osób na całym Świecie. Wykorzystanie luki na rynku i zapotrzebowanie na wprowadzenie rozproszonego huba sieci blockchain w którym będą odbywały się wszystkie transakcje poprzez inteligentny kontrakt. Ze względu na globalność i wszechstronność oferty, korzystanie ze smart kontraktu i podłączanie się do sieci blockchain przez api, każdej firmy transportowej i każdej agencji oferującej organizację przejazdów i sprzedaż biletów – wzbudzi zainteresowanie powiązanym tokenem (FLT), którego wartość będzie odpowiednio wzrastać.