Pobierz wszystkie

White Paper

Dokumentacja Techniczna

Wymagania FURPS+, dokumentacja techniczna z wyników analiz, diagramy projektowe schematy blokowe ze szczegółami nt. elementów systemu. Szczegóły systemu, opis metod i funkcjonalności.

Pobierz PDF

Know-How bezpieczeństwa

Analizy bezpieczeństwa Inteligentnych Kontraktów. Prace będą polegają na zebraniu wiedzy teoretycznej jak i analizie zaprojektowanych Inteligentnych Kontraktów.

Pobierz PDF

Prace badawczo rozwojowe

Opis: Badania związane z transakcjami w blockchain i eksperymenty nad możliwościami użycia Inteligentnych Kontraktów dla celów transportowych.

Pobierz PDF

Wydajność systemu

Po stronie bazy danych PostgreSQL w wersji 11, zostało napisane rozszerzenie, które umożliwia użycie funkcji przeszukiwania harmonogramu, która z kolei uruchamia timespan.

Pobierz PDF

Dokonywanie transakcji

Błyskawiczne realizowanie i rozliczania transakcji połączeń przewoźników umieszczonych w sieci Blockchain. Zespół badawczy skupi się na tym aby wyodrębnić najlepsze sposoby opracowania Inteligentnych Kontraktów umożliwiających obsługę procesów istniejących w gałęzi transportu osobowego.

Pobierz PDF

Struktura GEO pelias

Wyszukiwanie po konkretnych danych np. Country, czy postalcode.

Pobierz PDF

Token FLT

Wdrożenie smart kontraktu dla tokena FLT. Token jest oparty o standard ERC20, pozwala właścicielowi przy stworzeniu ustawić początkową ilość tokenów.

Pobierz PDF

Analiza użytkowników i procesów kodu wyszukiwarki Flotea

W analizie chodzi o to, żeby wyłonić możliwe wszystkie informacje “jak ma działać” wyszukiwarka, zakładając to co się wpisuje (symulacja logiczna). W ten sposób zbierzemy wszystkie wymagania.

Pobierz PDF

Opracowanie i wytworzenie testowej sieci blockchain w środowisku testowym

Wybrana sieć testowa będzie użyta do badań związanych z opracowywaniem metod Inteligentnych Kontraktów oraz opracowywaniem sposobów na umieszczanie danych w rozproszonej sieci Blockchain.

Pobierz PDF

Przegląd możliwości istniejących sieci Blockchain

Wybrana sieć testowa będzie użyta do badań związanych z opracowywaniem metod Inteligentnych Kontraktów oraz opracowywaniem sposobów na umieszczanie danych w rozproszonej sieci blockchain.

Pobierz PDF

Github

Narzędzia do planowania tras dla usług transportu publicznego, zaawansowane harmonogramy.

GitHub